Godziny pracy przedszkola ustalają rodzice. W roku szkolnym 2020/2021 przedszkole działa
w godzinach 7.00-19.007.00-09.00 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola, zajęcia dowolne w kącikach zainteresowań.
Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.


09.00-13.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone według miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu, w przerwie (10.00-10.30) śniadanie.


13.00-13.30 Obiad.


13.30-14.30 Leżakowanie(opcjonalnie), zajęcia dodatkowe, zajęcia na świeżym powietrzu.


14.30-15.00 Podwieczorek.


15.00-17.00 Tematyczne zajęcia popołudniowe, w przerwie (16.30-17.00) II podwieczorek.


17.00-19.00 Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań.