OPŁATA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

CZESNE- 580ZŁ

 

do pobrania

 

 

 

 

Rodzice dzieci rozpoczynających pobyt w Przedszkolu „Bajkowe Królestwo” powinni dostarczyć:

 

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo” w Krakowie przyjmuje dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Nabór prowadzony jest przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach. Istnieje możliwość zapisu dziecka na rok lub kilka lat w przód. W pierwszej kolejności przyjmujemy rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola oraz rodzeństwo naszych absolwentów. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin Rekrutacji, określany przez dyrektora Przedszkola na każdy rok szkolny.