Grupa dzieci 3-letnich “Magiczne Kotki”:

Wychowawcą grupy jest Beata Kałwak, pomocą wychowawcy jest Beata Bubka. Wspierać grupę będzie Bożena Kozińska.
 


Grupa dzieci 3-letnich “Gwiazdki”:
 
Wychowawcą grupy jest Anna Pojałowska, nauczycielem wspomagającym jest Ewa Sterczewska. Wspierać grupę będzie Bożena Kozińska. Grupa dzieci 4 - letnich "Chmurki":
 
Wychowawcą grupy jest Emilia Marciniak, pomocą wychowawcy jest Dorota Gurbiel

 
Grupa dzieci 5 - letnich "Żabki":
 
Wychowawcą grupy jest Ewa Gralewska, nauczycielem wspomagającym Angelika Matuła. Pomocą wychowawcy jest Agnieszka Starma.

 
Grupa dzieci 6 - letnich "Żuczki":
 
Wychowawcą grupy jest Maria Wójcik, pomocą wychowawcy jest Barbara Sternal.