Każdego roku w w kwietniu organizujemy 3-dniowy wyjazd na Zielone Przedszkole (dwa noclegi). Tematyka wyjazdu jest ściśle związana z autorskim programem Przedszkola „Wyprawa po wiedzę” oraz planem pracy i tematem wiodącym określonym na dany rok szkolny.