Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach działa od 2008 r. w oparciu o wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych Wójta Gminy Zielonki (nr 1). Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Placówka jest zrzeszona w Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych z siedzibą w Krakowie.


Podobnie, jak w przypadku macierzystego Przedszkola na Żabińcu, nadrzędnym celem naszych nauczycieli jest wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i zainteresowaniami. Szczególnie ważne jest dla nas rozbudzenie wrażliwości na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni za pośrednictwem różnorodnych form twórczości i ekspresji słownej, plastycznej i muzycznej. W pracy z dziećmi realizujemy programy nauczania zatwierdzone przez MEN, jak również programy autorskie, skonstruowane przez naszych nauczycieli. Koncepcja pracy placówki oparta jest na interdyscyplinarnym programie autorskim „Wyprawa po wiedzę”, skonstruowanym z myślą o wychowankach przedszkoli „Bajkowe Królestwo”.

Nasze dzieci mają do dyspozycji 340-metrowy dom, zaprojektowany specjalnie na ich potrzeby oraz duży ogród z rustykalnym placem zabaw, małym boiskiem i altaną przeznaczoną do prowadzenia zajęć plenerowych. Wychowankowie zgrupowani są w oddziałach wiekowych (3, 4, 5 i 6-latki) – w każdym oddziale pracuje wychowawca i nauczyciel wspomagający. Każda z grup ma do dyspozycji przestronną salę z osobną toaletą i umywalnią. W przedszkolu znajduje się także biblioteka z pracownią komputerową, pracownia multimedialna, gabinet muzyczny oraz gabinet psychologa i logopedy.