Maria
Wilczek-Krupa


Dyrektor Przedszkola.Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (teoria muzyki, organy, międzywydziałowe studium pedagogiczne), Krakowskiej Szkoły Filmu i Komunikacji Audiowizualnej (scenariopisarstwo) oraz kursu kwalifikacyjnego “Organizacja i zarządzanie oświatą” w Centrum IB w Krakowie. Uczestnik studiów doktoranckich w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie na kierunku "historia i społeczeństwo". Nauczyciel mianowany; rzeczoznawca MEN ds. podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji muzycznej, muzyki oraz historii muzyki na poziomie rozszerzonym. Autorka pierwszej biografii polskiego kompozytora muzyki klasycznej i filmowej, Wojciecha Kilara ("Kilar. Geniusz o dwóch twarzach", Wydawnictwo Znak, 2015).Krzysztof Krupa


Dyrektor administracyjny


Absolwent Technikum Łączności w Krakowie; posiada uprawnienia Stowarzyszenia Polskich Energetyków (świadectwo kwalifikacyjne E i D do 1kV), prawo jazdy kategorii D, z kwalifikacjami do przewozu osób.Anna Pojałowska


Wicedyrektor przedszkola, wychowawca 3 - latków


Absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie na kierunku Pedagogika Przedszkolna, absolwentka Akademii "Ignatianum" w Krakowie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku Zarządzanie w Oświacie. Nauczyciel kontraktowy.Emilia Marciniak


Wychowawca 4 - latków


Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku Pedagogika Specjalna (Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz studiów magisterskich na kierunku Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Indywidualna. Kontynuuje naukę na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.Beata Kałwak


Wychowawca 3 - latków


Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Łowiczu na kierunku Nauczanie początkowe, studiów magisterskich w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej na kierunku Pedagogika w zakresie edukacji początkowej oraz studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A.Komeńskiego w Lesznie w zakresie języka polskiego dla nauczycieli. Nauczyciel mianowany.Maria Wójcik


Logopeda przedszkolny, wychowawstwie 6-latków.


Nauczyciel-specjalista języka ukraińskiego i literatury. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Logopedia.Ewa Gralewska


Wychowawca 5 - latków.


Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku filologia polska nauczycielska oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.Anna Teichman


pomoc przedszkolna


Absolwentka Technikum Technologii Żywienia o specjalności technologii i organizacji żywienia oraz absolwentką Technikum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.Dorota Gurbiel


pomoc w grupie 4 - latków


Absolwentka Szkoły gastronomicznej ( z zawodu kucharz).Agnieszka Starma


pomoc w grupie 5 – latków


Absolwentka Technikum Gastronomiczno- Hotelarskiego (dyplom w zawodzie technik hotelarstwa).Beata Bubka


Pomoc wychowawcy w grupie 3-latków.


Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Krakowie.Bożena Kozińska


Pomoc przedszkolna


Absolwentka Technikum Inżynierii i Melioracji w Krakowie oraz Policealnego Studium Kosmetyki i Wizażu. Opiekunka dziecięca z dziesięcioletnim stażem.Barbara Sternal


pomoc wychowawcy w grupie 6-latków


Absolwentka szkoły fryzjerskiej z tytułem mistrza. Ukończyła kurs pedagogiczny.Ewa Sterczewska


Nauczyciel popołudniowy


Absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI
Maria Baka-Wilczek


Doradca metodyczny w zakresie edukacji muzycznej.


Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (fortepian), uczestnik licznych kursów mistrzowskich, pianistka koncertująca w Polsce i za granicą.Aneta Śliwa


Plastyk


Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wydziału rzeźby. Obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu edukacji artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Aktywna na rynku sztuki, biorąc udział w konkursach i aukcjach sztuki.Agata Oczkowicz


prowadzi w przedszkolu zajęcia Jogi oraz gimnastyki korekcyjnej.


Absolwentka Policealnego Studium Medycznego na kierunku fizjoterapia. Instrktor rekreacji ogólnej w Studiu Zrowia i Urody ze specjalizacją hatha-yoga Certificate of Trainig wydany przez K.R.I. w USA (Teather Certification level 1)