JĘZYK ANGIELSKI
(dla chętnych dzieci)
Lekcje j. angielskiego prowadzi lektor Przedszkola. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po pół godziny dla każdej z grup wiekowych; podstawą nauki są ministerialne programy nauczania j. angielskiego w przedszkolu oraz autorskie programy nauczania skonstruowane przez naszych nauczycieli. Dzieci uczą się j. angielskiego poprzez zabawę i konwersację, a także w oparciu o dialogi i opowiadania nagrywane przez lektorów angielskich i odtwarzane w trakcie zajęć przedszkolnych.


Do zajęć językowych wykorzystywane są także programy multimedialne i tablica interaktywna; lektorzy pracują pod stałym nadzorem metodyka.


Rytmika -(obligatoryjnie)

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po pół godziny dla każdej z grup wiekowych. Rytmika prowadzona jest przy fortepianie oraz z użyciem instrumentarium Orffa. Zajęcia obejmują przede wszystkim zabawy i ćwiczenia kształcące słuch, koordynację ruchową, poczucie rytmu oraz umiejętności choreograficzne. Dzięki wspólnej zabawie przy instrumentach dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze i manualne.
Nauka gry na fortepianie
(dla chętnych dzieci)

Indywidualne lekcje gry na fortepianie przeznaczone są dla dzieci szczególnie uzdolnionych muzycznie i dotyczą wychowanków powyżej 4. roku życia. Zajęcia prowadzone są pod nadzorem doradcy metodycznego, w oparciu o autorski program nauki gry na fortepianie „Tajemnice klawiatury” M. Baki-Wilczek. Lekcje odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych (konkretny termin ustalają z nauczycielką Rodzice).


Co roku w czerwcu organizujemy koncert – dzieci mają wówczas szansę wystąpić publicznie i pokazać, czego nauczyły się podczas lekcji gry na fortepianie.


Nauka tańca - (dla chętnych dzieci)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny dla każdej grupy wiekowej. Lekcje tańca prowadzi instruktor Szkoły Tańca „As”; program obejmuje tańce standardowe (m.in. walc angielski i wiedeński, tango), latynoamerykańskie (m.in. samba, cha-cha, jive) i inne (m.in. polonez, krakowiak, kazaczok, makarena, rock&roll). Raz w roku organizujemy pokaz, podczas którego dzieci mogą przedstawić Rodzicom swoje taneczne umiejętności.
Warsztaty plastyczne -(obligatoryjnie)
Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej z grup. Instruktor malarstwa i rysunku pracuje m.in. w oparciu o autorski program przedszkolnych zajęć plastycznych „Bajki Smoka Bułeczki” A. Treszczyńskiej-Rodak. W trakcie zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne, zachęcamy je także do do kreatywnego myślenia i twórczego wykorzystania nietypowych materiałów plastycznych. Zależy nam na tym, aby dzieci chętnie wyrażały swoje uczucia i emocje poprzez sztukę.


Dzięki takiej formie zajęć zarówno nauczyciele, jak i Rodzice mogą poznać świat widziany oczami dziecka. Prace naszych wychowanków można podziwiać w „Galerii przedszkolnej” (znajdującej się w sali teatralnej) a także w szatniach i na stronie internetowej Przedszkola.


Warsztaty ceramiczne-(obligatoryjnie)

Lekcje rzeźby odbywają się raz w miesiącu dla każdej grupy wiekowej; zajęcia prowadzą specjaliści z Pracowni Ceramiczno-Florystycznej „Studio 11” w Krakowie. Treść warsztatów dostosowana jest odpowiednio do wieku i umiejętności dzieci i obejmuje m.in. ćwiczenia w lepieniu z gliny, wycinanie kształtów i nadawanie niematerialnemu kawałkowi gliny konkretnej formy (np. rybki, motyla, żabki, figurki, kubka, kwiatuszka itp.).
Warsztaty florystyczne (obligatoryjnie)

Zajęcia prowadzone są okazjonalnie (wg planu pracy Przedszkola określonego na dany rok szkolny), w oparciu o autorski program zajęć dodatkowych „Kwiatowe inspiracje” E. Migut i M. Biedy. Podczas warsztatów dzieci wykonują prezenty okolicznościowe (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka) oraz ozdoby świąteczne (stroiki bożonarodzeniowe, palmy wielkanocne itp.)


w formie fantazyjnych kompozycji kwiatowych, roślinnych i florystycznych.


Grafika komputerowa (obligatoryjnie)

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i dotyczą starszych grup (5- i 6-latki). Dzieci pracują w niewielkich, dwuosobowych zespołach, przy osobnych stanowiskach komputerowych i przy użyciu tabletów graficznych. Program zajęć obejmuje m.in. projektowanie i konstrukcję kalendarzy ściennych, pocztówek, zaproszeń itp.
Warsztaty teatralne - (obligatoryjnie)

Zajęcia odbywają się co najmniej raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej (bezpośrednio przed przedstawieniami przedszkolnymi – kilka razy w tygodniu). Warsztaty prowadzone są w oparciu o autorski program przedszkolnej edukacji teatralnej „Metamorfozy” J. Kramarz. Program zajęć zawiera m.in. elementy deklamacji, interpretacji tekstu, pantomimy, gestykulacji, ćwiczeń pamięciowych itp.
 Religia - (dla chętnych dzieci)

Zajęcia katechetyczne odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej (uczestnictwo dziecka w lekcjach religii Rodzice potwierdzają pisemnie u wychowawcy oddziału); prowadzi je nauczyciel oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez Archidiecezję Krakowską. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe modlitwy i przykazania kościelne, śpiewają piosenki i słuchają przypowieści biblijnych.
Gimnastyka -(obligatoryjnie)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Są to ogólnorozwojowe warsztaty ruchowe; program obejmuje m.in. ćwiczenia wspomagające prawidłową postawę ciała.
Karate -(dla chętnych dzieci)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut w dwóch grupach wiekowych (3- i 4-latki oraz 5- i 6-latki). Treningi prowadzi instruktor Szkoły Oyama Karate. Program zajęć dla młodszych dzieci skupia się na ćwiczeniach ogólnorozwojowych i wzmacniających kondycję fizyczną; starsze dzieci przygotowywane są do egzaminu na tzw. biały pas.
Nauka jazdy konnej (dla chętnych dzieci)

Zajęcia odbywają się w formie wycieczki – lekcje prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej, specjalizujących się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym; korzystamy ze stadniny koni w gospodarstwie agroturystycznym w Czernej, dostosowanym pod względem bezpieczeństwa i atrakcji do potrzeb maluchów. Program wycieczki obejmuje każdorazowo indywidualną jazdę konną lub przejazd bryczką


(w przypadku złej pogody), zwiedzanie gospodarstwa (stajnie, pastwiska, kojce dla kóz, klatki dla królików itp.), zajęcia na placu zabaw oraz posiłek na świeżym powietrzu.


Nauka pływania - (dla chętnych dzieci)
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w maks. 15-osobowych grupach. Wycieczka na basen organizowana jest w godzinach popołudniowych; Rodzice zapisujący dzieci na zajęcia na basenie podpisują z Przedszkolem odrębną umowę. Nad bezpieczeństwem dzieci (oprócz nauczycieli Przedszkola) czuwa trzech instruktorów nauki pływania oraz ratownik. Organizatorem zajęć jest firma szkoleniowa Nika Sport,


specjalizująca się w prowadzeniu zajęć pływackich dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


WARSZTATY SZACHOWE - dla chętnych dzieci

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po ok. 30 min. i przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Grupy warsztatowe liczą ok. 8 osób – dzieci poznają m.in. gry i zabawy logiczne, podstawy gry i strategii szachowej (pojęcia szachowe, wartości i ruchy figur, zegar szachowy, motywy i strategie „Mój pierwszy szach i mat” itp.). Warsztaty prowadzą instruktorzy Akademii Logicznego Myślenia „Logicum” w Krakowie.
"Przedszkole i piłka" (dla chętnych dzieci)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut w dwóch grupach wiekowych (3- i 4-latki oraz 5- i 6-latki). Treningi prowadzi instruktor Przedszkoliady.pl. Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków.


Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej.


Szkoła Majsterkowania (dla chętnych dzieci)

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu 45-60 min, dla każdej grupy wiekowej. Szkoła Majsterkowania to interdyscyplinarne warsztaty, na których dzieci tworzą własne zabawki i przedmioty codziennego użytku korzystając z prawdziwychnarzędzi, drewna i innych materiałów. W czasie zajęć dziecko wymyśla, projektuje, tworzy i kreuje oraz współpracuje z rówieśnikami. Każde spotkanie to eksperymentowanie z niestandardowymi połączeniami,


weryfikowanie pomysłów, rozwój wyobraźni przestrzennej i trening sprawności motorycznej.


Break dance

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny na dwóch grup wiekowych (4 latki i 5,6 latki), prowadzi je instruktor Maciej Wołosik. Program obejmuje naukę podstaw tańca break dance z elementami gimnastyki. Zajęcia kształtują umiejętność współpracy w grupie, koordynację ruchową oraz poczucie pewności na scenie.