KWESTIONARIUSZ PRZEDSZKOLAKA

Data zapisu dziecka: ..................................................................................................................

Imię i nazwisko dziecka: ............................................................................................................

Data i miejsce urodzenia dziecka: ............................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Telefon domowy: ........................................................................................................................

E-mail: ……………………………………………………………………………………………

 

 

MAMA

TATA

Imię i nazwisko

 

 

Wykonywany zawód

 

 

Miejsce pracy

 

 

Telefon do pracy

 

 

 

 

Rodzeństwo:

Imię

Wiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: .................................................................................

Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola (imię, nazwisko i nr dowodu osobistego):

  1. .................................................................................................................................................

  1. .................................................................................................................................................

  1. .................................................................................................................................................

  1. .................................................................................................................................................

  1. .................................................................................................................................................

Czy dziecko pozostaje w stałym leczeniu? (jeśli tak, prosimy podać rodzaj dolegliwości i metody leczenia): ........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Czy istnieją pokarmy, na które dziecko jest uczulone? (prosimy podać rodzaje lub nazwy produktów): .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Co smakuje dziecku szczególnie? .............................................................................................

.......................................................................................................................................................

Czy istnieją sytuacje lub przedmioty, które wywołują u Państwa dziecka uczucie lęku? (prosimy wymienić): ....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W jaki sposób Państwa dziecko najchętniej się bawi? (prosimy wymienić typ zabawki lub rodzaj zabawy): ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Jaki charakter i zainteresowania ma Państwa dziecko? (prosimy podkreślić 6 najbardziej trafnych określeń): spokojne, wrażliwe, pogodne, absorbujące, ruchliwe, sprytne, ma dobrą pamięć, lubi rysować, ma konkretne zainteresowania (np. ..........................................................

....................................................................................................................................................), mówi niewyraźnie, lubi zabawę z kolegami, jest otwarte, wykazuje konkretne uzdolnienia (np. ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................), bywa agresywne, ma bujną wyobraźnię, ma kłopoty z (..............................................................

....................................................................................................................................................), ma poczucie humoru, jest niejadkiem, nie potrafi dzielić się tym co posiada, szybko się uczy, łatwo ulega wpływom innych, jest płaczliwe, lubi porządek, dobrze czuje się w grupie rówieśników, lubi nieład, woli zabawę ze starszymi dziećmi, woli zabawę z dziećmi młodszymi, lubi słuchać muzyki.

Jakie są Państwa oczekiwania względem wychowawczyń? ...................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................

Podpis rodzica (opiekuna dziecka)